Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thư mời tham dự phiên họp định kỳ của BCH/TH/NK17

In PDF.

 

Kính thưa Quí Niên Trưởng và các anh em trong BCH Tổng Hội NK17,Trân trọng kính mời Quí Niên Trưởng và các anh em dành chút thì giờ quí báu đến tham dự phiên họp định kỳ của BCH/TH/NK17 :Thời gian: 10:00 giờ sáng Chúa Nhật 27-10-2013.
Địa điểm : Tư gia NT6 Nguyễn Ngọc Thân  - 714-261-3883
8551 Boyd Ave, Garden Grove, CA 92844Chương trình nghị sự được đề ra như sau :1) Diễn hành truyền thống Tết Nguyên Đán Tết Giáp Ngọ  2014 tại Nam Cali. Đính kèm Phụ Bản đề nghị dự thảo kế hoạch  diễn hành.2) Kêu gọi đóng góp các bài viết cho Đặc San Ức Trai và website Tổng Hội.3) Hợp thức hóa việc nhật tu Nội Quy đã được tu chính qua Biên Bản của Thư Ký Đại Hội NK7 NT2 Lê Quang Mỹ.
Rất mong sự đóng góp ý kiến của Bắc Cali, San Diego và của các Đại Diện Khóa tại Nam Cali hầu kêu gọi anh em tham dự diễn hành cho thật đông đảo để vinh danh Quân Trường ĐH.CTCT Đà Lạt.Trân trọng cám ơn Quí Niên Trưởng và tất cả các anh ẹmNam Cali, ngày 21-10-2013.
TM. BCH Tổng Hội
TTK NT4 Phạm Thiện Căn.

Phụ Bản Đính Kèm

PHỤ BẢN 1:  CHỈ TIÊU 1.

TỔNG HỘI NHIỆM KỲ 17 THAM DỰ DIỄN HÀNH TẾT GIÁP NGỌ 2014.

     Sau đây chỉ là các đề nghị dự thảo, BCH sẽ có một buổi họp chi tiết để quyết định thành phần nhân sự, thời gian, phối hợp Bắc, Nam Cali và San Diego cũng như phương cách kêu gọi và thực hiện việc tham dự diễn hành sao cho được tốt đẹp.

1)     Trưởng Ban Tổ Chức : NT1 NĐLuận và NT4 NTĐạt liên lạc với City of Westminster để có chương trình chi tiết và ký quỷ ghi danh tham dự diễn hành.

2)     Phụ trách liên lạc và thăm dò ý kiến của Liên Hội Cựu Quân Nhân QL.VNCH như mọi năm : NT1 NMVỹ và NT3 PVLong.

3)     Chuẫn bị và sẵn sàng đầy đủ anh em trong toán Quân Quốc Kỳ : NT1 NMVỹ.

4)     Thiết trí đội hình diễn hành : NT3 TNDanh.

5)     Cung cấp danh sách anh em Nam, Bắc Cali và San Diego có quân phục Worsted, Jaspé, và tiểu lễ để BCH kêu gọi từng anh em : NT2 TGHiếu và NT2 TTùng.

6)     Phụ trách chuẫn bị chu đáo và bổ sung các bộ quân phục còn thiếu sót các huy hiệu, beret, cầu vai v.v.. : NT2 TGHiếu và NT2 TTùng.

7)     Vận động và kêu gọi anh em tham dự diễn hành : Các Đại Diện Khóa Nam Cali.

8)     Phối hợp các thành phần trong Ban Tổ Chức: NT4 PTCăn và các Ủy Viên BCH/TH.

9)     Riêng tại Bác Cali và Oakland : NT6 NQBổng tình nguyện và vận động, kêu gọi anh em Bắc Cali phối hợp cùng NT6 Dương Tuấn Oakland. Tại San Diego, BCH sẽ nhờ sự tiếp tay của NT5 TTPhương. Tại Los Angeles, BCH sẽ nhờ sự tiếp tay của NT4 NVNam.

10)  Thời gian chuẫn bị sẽ bắt đầu 2 hoặc 3 tháng trước Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014. Năm tới đây Tết sẽ rơi vào cuối tháng 1, đầu tháng 2 dương lịch 2014.

Xin chân thành cám ơn Niên Trưởng NĐLuận và NT6 NQBổng đã đưa ra ý kiến tham dự diễn hành truyền thống. BCH-NK17 sẽ cố gắng  tìm phương cách vận động hữu hiệu và gây khí thế để tất cả anh em Nam Cali, Bắc Cali, San Diego hăng hái tham gia diễn hành được đông đảo và tốt đẹp để một lẩn nữa vinh danh Quân Trường Đại Học CTCT Đà Lạt.

            Nam California, ngày 18-08-2013.

         NT2 Trịnh Tùng..

 

PHỤ BẢN 2:  CHỈ TIÊU 2.

    NHẬT TU NỘI QUY 1989 ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI KỲ 7 TU CHÍNH 03-07-1994.

 

Xin Quý Niên Trưởng và các anh em BCH-NK17 duyệt qua các văn kiện từ 1 đến 4 của việc nhật tu Nội Quy 1989 đã được tu chính bỡi Đại Hội khoán đại Kỳ 7 với Biên Bản rõ ràng và minh bạch của Thư Ký Đại Hội Kỳ 7 NT2 Lê Quang Mỹ ngày 03-07-1994.

   Không biết quí Niên Trưởng và anh em có còn giữ được bản Nội Quy nào khác nữa hay không? Riêng hồ sơ và tài liệu tôi có, tôi chỉ có Bản Nội Quy đầu tiên thành lập Hội 1983 và Bản Nội Quy 1989 mà các danh xưng đã lỗi thời, không phù hợp với danh xưng và hoạt động của Tổng Hội hiện nay. Đai Hội 7 đã tu chính ngày 03-07-1994, nhưng sau đó đã không có một nhiệm kỳ nào đánh máy lại và nhật tu cho đúng với tinh thần và các quyết định của Đại Hội khoán đại Kỳ 7. Sau đây từng văn kiện được trình bày như sau:

1) Văn KIện 1 : Văn Bản nguyên thủy Nội Quy đầu tiên thành lập Hội ngày 03-07-1983.

2) Văn Kiện 2 : Văn Bản Nội Quy 1989 ngày 01-07-1989. Đây là bản hiện nay tôi có.

3) Văn Kiện 3 : Biên Bản của Thư Ký Đại Hội Kỳ 7 của NT2 Lê Quang Mỹ 03-07-1994.

4)   Văn Kiện 4 : Văn Bản Nội Quy 1989 đã được sửa đổi theo Biên Bản Đại Hội Kỳ 7 tu chính Nội Quy 1989. Tôi đã nhật tu các danh xưng và các quyết định của Đại Hội khoán đại cho phù hợp với danh xưng Tổng Hội và các hoạt động hiện nay. Nếu quí Niên Trưởng và anh em BCH-NK17 thấy có sự sai sót hoặc cần sửa đổi cho phù hợp với sự tu chính của Đại Hội Kỳ 7, xin thông báo cho tôi để chúng ta có thể chấp nhận Bản Nội Quy 1989 được nhật tu theo quyết định Đại Hội Kỳ 7.

 

        

         Nam California, ngày 18-08-2013.

         NT2 Trịnh Tùng.