Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tiếng Việt phong phú

In PDF.


Tôi có đứa cháu trai qua đây lúc 3 tuổi , nay đã xong Master về Computer.

Cháu có lần nói : " Người Việt mình thành công tại Mỹ tại vì " khó chịu" ...,,

Hỏi ra mới biết nó muốn nói " vì chịu khó "...

*******************************************************


Một học viên người Mỹ đang học tiếng Việt hỏi Thầy :


-- Thưa Thầy ! hai chữ VÀO RA...nói là RA VÀO cũng được hả Thầy ?


-- Được ! những chữ như : LÂU DÀI - DÀI LÂU....

THẤP CAO - CAO THẤP......

NGƯỢC XUÔI - XUÔI NGƯỢC.....

VUI BUỒN - BUỒN VUI.....

CAY ĐẮNG - ĐẮNG CAY.....nói ngược nói xuôi đều được cả !Anh học viên người Mỹ lại hỏi tiếp :


-- Thế Thưa Thầy ! như câu : " Mời cô ngồi chơi ", mình nói là : " Mời cô chơi ngồi " có được không ạ?


-- Được ! nhưng guốc phang lên đầu con ạ !!!!!