Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

LỜI ĐỀ NGHỊ CHUA CHÁT

In PDF.

Thời buổi này em còn chạy xuôi chạy ngược làm gì?
Hãy mở một cửa hàng bán cá... hộp
Bán cho những ngư dân thất nghiệp đang chết đuối trên bờ
Vì biển đảo đã về tay người lạ!

Hãy mở một cửa hàng bán hòm
Bán cho những gia đình dân oan vừa có thân nhân bị công an đánh chết
Bán cho những thiếu nữ phá thai, trong một xã hội đạo đức suy đồi, dối gian ngự trị

Và hãy mở một cửa hàng bán thuốc trường sinh bất tử
Vì tổ quốc đang lâm trọng bệnh
Hoàng Sa -Trường Sa - Bản Giốc - Tây nguyên
Đảng rất rảnh tay, nhưng... nhân dân đành bó tay
Vì có một loại cửa hàng chỉ độc quyền nhà nước
Đó là cửa hàng bán Nước cầu vinh
Chủ cửa hàng là những đồng chí Ba Đình
Đã bán đứng linh hồn cho Quỷ Đỏ

Babui