Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thay lời " Cám Ơn "

In PDF.


NT6 Dương Tuấn đã thay mặt K6 tại San Jose và các NT6 từ xa về tham dự Đại Hội 17 tặng quà "Lưu Niệm" cho Niên Trưởng Trần Thanh Kiều Diệp Trưởng BTC/ĐH 17.

Kính chúc Niên Trưởng luôn vui khỏe - an bình
 
Đại Diện Khóa 6
NT6 Cao Minh Bữu Ngọc
 
 
NT6 Dương Tuấn tặng quà "Lưu Niệm" cho Niên Trưởng TTKD
 

Niên  Trưỏng Trần Thanh Kiều Diệp và quà "Lưu Niệm của Khóa 6