Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời cám ơn của Trưởng ban tổ chức Đại Hội 17

In PDF.

Chân thành cám ơn:


-Quý anh NT1: Nguyễn Như Quỳnh, Nguyễn Mạnh Vỹ, Nguyễn Văn Mục, Phạm Đức Vượng, Bùi Phước Ty.
-Quý anh chị NT2: Nguyễn Xuân Sử, Nguyễn Quang Thùy, Lê Văn Tụ, Phạm Minh Cang, Trần Mạnh, Đoàn Ngọc Trường, Huỳnh Khánh Dư.
-Quý anh NT2: Nguyễn Giá, Tôn Thất Đổng, Nguyễn Hữu Tư.
-Chị Nguyễn Thị Tuyên (phu nhân cố NT2 Tăng Văn Đồng).
-Quý anh chị NT3: Nguyễn Ngọc Thư, Võ Văn Màng, Vũ Trọng Khảo, Đặng Như Xuân, Trần Xuân Choai, chị Phạm Hồng Vân (phu nhân cố NT3 Đoàn Chức).

-Quý anh NT4: Phan Tất Đạt, Uông Tiến Thắng, Bùi Đức Cường, Nguyễn Quốc Chính.
-Quý anh chị NT5: Nguyễn Đình Lê, Lê Bá Luyện.
-Quý anh chị NT6: Dương Tuấn, Nguyễn Quý Bỗng.Đã tham gia đóng góp công sức với tất cả lòng nhiệt tình, trong nhiệm vụ và khả năng của mỗi người, cho Đại Hội 17 được thành công tốt đẹp.-Các cháu Thế Hệ 2: Vợ chồng cháu Lê Nguyên Khoa (con trai anh chị NT2 Lê văn Nhường) đã yểm trợ chi phí cho ban nhạc.
-Vợ chồng cháu Thạch & Trinh (con anh chị NT3 Nguyễn ngọc Thư) đã giúp đỡ phần thu âm cho Ban văn Nghệ.
Xin được gởi lời cám ơn đặc biệt đến:-Anh NT1 Nguyễn Như Quỳnh: Trưởng ban nghi lễ, MC nghi lễ, soạn thảo và đọc bài "Niệm Hương Thánh Tổ" làm cho buổi lễ thêm trang nghiêm và long trọng.
-Anh NT1 Bùi Phước Ty: Điều hợp chương trình.
-Anh NT2 Nguyễn Xuân Sử: Trưởng toán và 10 anh trong toán Quốc Quân Kỳ.
-Anh NT2 Nguyễn Quang Thùy: Sĩ Quan Quân Lễ.
-Anh NT2 Đào Trung Chính, anh NT3 Vũ Trọng Khảo, chị Huệ Huỳnh (phu nhân NT2 Phạm Minh Cang), chị Phượng Lê (phu nhân NT2 Trần Mạnh) là các MC của chương trình Đại Hội.
-Anh NT2 Đoàn Ngọc Trường: Trưởng ban vận động.
-Anh NT2 Lê Văn Tụ: Thủ quỹ

-Anh NT3 Trần Xuân Choai đã thực hiện cổng trường,
-Chị Phạm Hồng Vân đã thiết kế Logo và Thiệp Mời.
-Các anh NT3 Võ Văn Màng, NT4 Uông Tiến Thắng, NT4 Nguyễn Quốc chính đã tham gia đọc và diễn ngâm bài Văn Tế.
-Anh NT5 Nguyễn Đình Lê, trưởng ban trang trí của Đại Hội.
-Anh NT6 Dương Tuấn & NT5 Lê Bá Luyện: trưởng và phó ban bầu cử THT/NK17.

-Quý chị NT2: Nguyễn Xuân Sử, Lê Văn Tụ, Trần Mạnh, Phạm Minh Cang, Nguyễn Quang Thùy, Huỳnh Khánh dư, Đoàn Ngọc Trường, Nguyễn Thị Tuyên,
-Quý chị NT3: Võ Văn Màng, Nguyễn Ngọc Thư,
-Quý chị NT5: Nguyễn Đình Lê, Lê Bá Luyện,
-Quý chị NT6: Dương Tuấn, Nguyễn Quý Bỗng (ủng hộ tài chánh),
-Vợ chồng người em chị NT3 Võ Văn Màng,Đã tham gia Ban Văn Nghệ, Ban Ẩm Thực phục vụ Đêm Tâm Giao, Hội Thảo sáng Chủ Nhật, hoặc ủng hộ Ban Văn Nghệ trong nhiều buổi tập dượt với tấm lòng nhiệt tình, vô tư và trong sáng thật đáng ngưỡng mộ.

Xin cám ơn và vô cùng trân quý những đóng góp của quý anh chị.
Trong khi cố gắng phục vụ Đại Hội 17, nếu có lời nói hay cử chỉ vô tình làm buồn
lòng quý anh chị, xin niệm tình tha thứ.Trân trọng,

San Jose, ngày 06 tháng 6 năm 2013
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp.
Trưởng ban tổ chức Đại Hội 17.