Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Văn Thư Nội Bộ của Tân Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 17

In PDF.

 

 

 

 

VĂN - THƯ  NỘI - BỘ                                                                                               
BVS: 100613/NK7/THT/VT.


 

Tham chiếu Biên Bản phiên họp Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm kỳ 17 ngày 02/06/2013.


Nay kính thông báo đến Quí Vị Sĩ-Quan Cơ-Hữu và Anh Chị Em các Khóa NT Trường ĐH/CTCT/Đà-Lạt.
Điều 1 : Tân Ban Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm Kỳ 17 chân thành cám ơn tận đáy lòng của chúng tôi đến toàn thể anh chị em trong BTC/ĐH 17 và toàn thể anh chị em gia đình Bắc Cali từ Ban Hợp Ca, Ban Vận Chuyển, Ban Ẩm Thực, Ban Tiếp Tân..….. Các anh chị đã quá vất vả chăm lo mọi việc được chu toàn để đón tiếp quan khách, anh em cựu SVSQ và gia đình các Khóa Nguyễn Trãi từ Âu Châu, và khắp các tiểu bang về dự họp.
Thay mặt cho tất cả anh em các Khóa Nguyễn Trãi, Tân Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 17 xin gởi đến tất cả các anh chị trong Ban Tổ Chức ĐH và đại gia đình Nguyễn Trãi Bắc Cali một triệu đóa hoa hồng để tỏ lòng cám ơn đến các anh chị. Đặc biệt hai đóa hoa hồng tươi thắm và tuyệt đẹp của chính tôi NT4 Nguyễn Tiến Đạt, Tân Tổng Hội Trưởng Nhiệm Kỳ 17 xin được trao tặng đến Niên Trưởng NT2 Trần Thanh Kiều Diệp Trưởng BTC/ĐH và chị An, phu nhân anh Diệp.
Điều 2 : Tân Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 17 được chính thức thông báo đến quí vị Sĩ-Quan Cơ-Hữu và toàn thể anh chị em  các Khóa Nguyễn Trãi như sau:

                       

Cố Vấn Tổng Hội                                                                             :  NT1 Nguyễn Mạnh Vỹ và NT1 Nguyễn Đức Luận

Tổng Hội Trưởng                                                                             :  NT4 Nguyễn Tiến Đạt

Tổng Hội Phó Ngoại Vụ                                                                   :  NT6 Nguyễn Quý Bổng

Tổng Hội Phó Ngoại Vụ / Kế Hoạch                                                 :  NT3 Phạm Văn Long

Tổng Hội Phó Nội Vụ                                                                       :  NT2 Trịnh Tùng

Tổng Thư Ký                                                                                   :  NT4 Phạm Thiện Căn

Thủ Quỹ                                                                                          :  NT2 Trần Gia Hiếu                        

Ủy Viên đặc trách Mailgroup Tổng Hội                                            :  NT5 Nguyễn Đình Lê

Ủy Viên đặc trách Website Tổng Hội                                               :  NT5 Trịnh Mộng Chính

Ủy Viên đặc trách Xã Hội                                                                 :  NT4 Phạm Hữu Huê

Ủy Viên đặc trách Báo Chí                                                              :  NT2 Trần Văn Hoà

Ủy Viên đặc trách Văn Nghệ                                                           :  NT6 Nguyễn Ngọc Thân

Ủy Viên đặc trách Quỹ Khuyến Học và Cây Mùa Xuân                   :  NT2 Lê Văn Tụ

                                                                                                                                

Nam California, ngày 10-06-2013

TM/ Ban Chấp Hành Tổng Hội Nhiệm Kỳ 17

Tổng Hội Trưởng

NT4 Nguyễn Tiến Đạt