Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thư cám ơn của Ban Tổ Chức Đại Hội 17 Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Đại Học CTCT

In PDF.

 

Kính Gởi :
 
- Đô Đốc Lâm Ngươn Tánh cựu Chỉ Huy Trưởng Đại Học CTCT và Phu Nhân
- Quý vị Sĩ Quan Cơ Hữu,
- Quý Niên Trưởng và anh chị em Đồng Môn .
 
Kính thưa quý vị,
 
Ban Tổ Chức Đại Hội 17 Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Đại Học CTCT chân thành cám ơn:
 
- Ông Bà Đô Đốc, quý vị và quý anh chị đã tham dự Đại Hội 17.
- Anh chị cựu Đại Úy Nguyễn Đình Dũng, Quý Niên Trưởng và anh chị em Đồng Môn đã ủng hộ tài chánh hoặc bằng các hình thức khac cho Đại Hội.
- Quý anh chị Hội Bắc Cali, Hội Vùng Đông Vịnh, và Hội Nam Cali đã tham gia trong Ban Tổ Chức và Toán Quốc Quân Kỳ.
 
Xin cám ơn quý vị và nếu trong việc tổ chức Đại Hội 17 có gì sơ xuất, xin niệm tình tha thứ.
 
Trân Trọng,
 
San Jose, Ngày 31 Tháng 5 Năm 2013
TM/ BTC Đại Hội 17
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp.