Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa

In PDF.

 

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU


Được tin buồn, Thân mẫu NT5 Nguyễn Viết Hòa :

Cụ bà : TRẦN THỊ DON
Pháp danh : TÂM TẠO

Sinh năm Giáp Tý
Vừa từ trần hồi 5g10' ngày 11 thàng 5 năm 2013
Nhằm ngày 02 tháng 4 năm Quý Tỵ
Tại tư gia, phường Thuận Thành,
Thành phố Huế
Hưởng thọ 90 tuổi

Toàn thể anh em Gia đình Nguyễn Trãi 5 tại Việt Nam
thành kính phân ưu cùng NT5 Nguyễn Viết Hòa và tang quyến.

Nguyện cầu giác linh cụ bà TRẦN THỊ DON,
pháp danh TÂM TẠO được vãng sanh cực lạc.

TM.NT5 tại VN
NT4.5 Vũ Quý Ngọc