Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

THÁNG TƯ, TIỄN ANH

In PDF.

 

 

  
Nói gì đây với Tháng Tư
Bao nhiêu quá khứ đâu từ xa xăm
Về theo tận cõi nguyệt rằm
Không còn trăng tỏ, trăng nằm bên em
Để anh gối súng - tay mềm
Tưởng như một thoáng nửa đêm vợ chồng
Chút duyên áo trận má hồng
Một thời em đã tay bồng tay mang
Em xưa chít vội khăn tang
Một ngày góa phụ lỡ làng. Mất anh
Đất bom vùi cạn góc thành
Chôn anh, chôn súng bên nhành tiếc thương
Chôn em một đóa sắc hương
Nách con gánh nỗi đoạn trường mà đi
Vai gầy rướm lệ phân ly
Tay em lần cuối ôm ghì mộ nâu
Đất ơi giữ hộ tình sâu
Cho em được lạy cúi đầu tiễn anh
 
Như Thương
( Trích nguồn:http://nhuthuongbmt.blogspot.de/2013/04/thang-tu-tien-anh.html)