Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tin buồn : Honorable Frank Fry cựu thị trưỡng TP Westminster, sáng lập viên Tượng Đài chiến sĩ Việt Mỹ Nam Cali đã từ trần

In PDF.


Kính quí vị và các chiến hữu,


Mr . Frank G. Fry đã qua đời sáng nay chủ nhật 04 tháng 11 năm 2012 trong nhà dưỡng bệnh. Ông là cha đẻ của Kế hoạch Xây Dựng Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, một biểu tượng chống Việt Cộng quan trọng nhất đối với người Việt tỵ nạn Cộng Sản, trên công thổ Hoa Kỳ tại Little Saigon Nam Cali.


Ông cũng là Cựu Thị Trưởng Thành Phố Westminster, Califonia và là đương kim chủ tịch Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài.


Chúng tôi đang chờ đợi cáo phó từ gia đình của ông . Sẽ thông báo chi tiết chương trình tang lễ cho quí vị và các chiến hữu ngay sau khi chúng tôi được tin.Hơn 20 năm lưu vong trên đất người, người Việt tỵ nạn Cộng Sản trên đất Mỹ cố gắng đấu tranh để có Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ VNCH nhưng không thành công vì không ai trong chính quyền giúp đở . Đến năm 1995 Ông Thị Trưởng Frank Fry nhận lời giúp và ông đã sáng lập ra Kế hoạch Xây Dựng Tượng Đài . Năm 1997 ông bắt đầu thực hiện bằng cách thành lập ủy ban và mời gọi Quân Dân Cán Chính Việt Mỹ đến tiếp tay để kế hoạch trở thành hiện thực . Nhiều Quân Dân Cán Chính VNCH và một số Cựu quân nhân Hoa Kỳ đã đáp lời kêu gọi tình nguyện tham gia vào Ủy Ban . Ủy Ban XDTĐCSVM dưới sự lãnh đạo của Ông Frank Fry đã gây quỹ và hoàn tất giai đoạn 1 xây dựng , mọi người luôn cả ông Chủ Tịch Frank Fry làm việc không lương từ năm 1997 cho đến nay.


Năm 2003 Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Việt Mỹ đầu tiên trên Hoa Kỳ đã được khánh thành tại Nam Cali với llá cờ vàng ba sọc đỏ tung bay bên trên 24 giờ một ngày và luôn suốt cả mọi ngày trong năm .


Được trớn, những năm sau đó Tượng Đài các tiểu bang khác cũng lần lượt được xây dựng lên.


Hôm nay một ân nhân của người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản nằm xuống . Ông quả thật là người Mỹ có tấm lòng vàng đối với chúng ta, những người Việt tỵ nạn Cộng Sản. Xin quý vị hãy cùng chúng tôi cầu nguyện xin Ơn Trên ban phước lành cho ân nhân và gia đình của ông

Kính báo trong niềm tiếc thương


Minh Đức
Ủy Ban XDTĐCSVM