Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Gây qũi giúp THƯƠNG PHẾ BINH VNCH

In PDF.

 Kính gởi Qúi Đồng Môn thuộc THAH/CSVSQDHCTCT/ĐL,
 
Nhìn những hình ảnh này và còn nhiều nữa, những chiến sĩ QL/VNHCH này đã tàn phế, Chính Phủ Cộng Sản đã gạt bỏ họ ra ngoài danh sách cấp dưỡng cho thương phế binh! chúng ta cảm nhận rằng chúng ta thật may mắn trong cuộc chiến, vậy chúng ta có sẵn lòng giúp đỡ Đồng Đội của chúng ta một chút đỉnh không?Năm nay Đại Nhạc Hội kỳ 6 lại được tổ chức tại Westminster, miền Nam CA vào ngày 12 tháng 8, 2012 để gây qũi giúp THƯƠNG PHẾ BINH VNCH.Trong buổi họp ngày 8 tháng 7, 2012 tại Nam CA, THP/NGOẠI VỤ thuộc BCHTH/NK 16 đã đồng ý để Hội Nam CA khởi xướng vận động gây qũi và với sự tiếp tay của BCHTH cùng kêu gọi sự đóng góp của tất cả các Đồng Môn cho Đại Hội trên. Số tiền thu được, BCH Hội Nam CA sẽ chuyển đến ban tổ chức với danh nghĩa THAH/CSVSQ/ĐHCTCT/ĐL trao tặng.
 
Vậy Hội Nam CA bắt đầu phát động phong trào gây qũi cho mục đích trên kể từ ngày 11 tháng 7, 2012 cho đến hết ngày thứ bảy 11 tháng 8, 2012, nếu chi phiếu có thể đến trễ sau ngày hết hạn xin qúi vị gọi điện thoại hoặc email cho Thủ Qũi Nam CA biết để ứng trước và đúc kết giao cho BTC ĐH vào ngày 12 tháng 8, 2012.Thời gian chỉ có 1 tháng! xin Qúi Đồng Môn bắt đầu ngay,  các Đại Diện khóa giúp chúng tôi chuyển thông báo này đến khóa mình.Check ghi tên : Vy Nguyen


Gửi về địa chỉ :

14035 Livingston Mdws.
Garden Grove, CA 92844


Phần memo: Ung ho TPB/QLVNCH
 
Xin Chân thành cám ơn sư hưởng ứng của tất cả các Đồng Môn trong việc làm đầy ý nghĩa này.
 
Thay mặt BCH Hội Nam CA.
NT2 Đào Văn Luận, Hội Trưởng