Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Phân ưu cùng tang quyến NT4 Vũ Mai Trường

In PDF.

Gia Đình Nguyễn Trãi Canada xúc động nhận tin:
 
NT4 GIOAN BAOTIXITA VŨ MAI TRƯỜNG
(1950-2012)
                đã vĩnh biệt bạn đồng môn, đồng khóa ra đi ngày 2/7/2012
Tại Quận Gò Vấp, Sài Gòn, VN
Hưởng thọ 63 tuổi.

   Chúng tôi vô cùng thương tiếc chia buồn với tang gia và toàn thể Khóa 4.
Nguyện xin Thiên Chúa sớm đón linh hồn bạn chúng ta vào nước Thiên Đàng.TM GĐNT Canada,
NT1 VTThien
*************************************