Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc mùng Anh Chị NT2 Trịnh Văn Quý

In PDF.

 

CHÚC MỪNG

Chúng tôi nhận được tin vui:
Anh chị NT2 Trịnh Văn Quý
Sẽ làm lễ Thành Hôn cho:

Trưởng nam TRỊNH MINH QUANG
đẹp duyên cùng
Thứ nữ NGUYỄN HỒNG KELLY

Hôn lễ được tổ chức vào ngày 14/4/2012 tại Silver Spring, Maryland.

Tổng hộiAHCSVSQTDHCTCT Đà lạt
Xin chung vui cùng gia đình NT2 Trịnh Văn Quý,
Mến chúc hai cháu Minh Quang+Hồng Kelly


TRĂM NĂM HẠNH PHÚC

TM.BCH Tổng Hội
THP.Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê