Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng Anh Chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ

In PDF.

 

CHÚC MỪNG


Chúng tôi vừa nhận được tin vui:
Anh Chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ
báo tin sẽ làm lễ vu quy choThứ nữ  Nguyễn Thị Hồng ThảoĐẹp duyên cùng:


Thứ nam Trần Thanh Phan  

                                                              

Hôn lễ  sẽ được cử hành
vào ngày Thứ Bảy 17 tháng 03 năm 2012
tại thành phố Irving , Texas .Tổng Hội  AHCSVSQ/DH/CTCT/Dalat
Xin chung vui cùng hai họ Trần -Nguyễn có được dâu hiền rể thảo
Chúc mừng hai cháu Hồng Thảo & Thanh Phan

TRĂM NĂM HẠNH PHÚCTM.BCH Tổng Hội
THP đ/t Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê

************************************************

CHÚC MỪNG


Gia đình Nguyễn Trãi và bạn đồng khóa tại Canada được tin vui
anh chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ sẽ tổ chức Lễ Vu Quy cho thứ nữ :cháu NGUYỄN THỊ HỒNG THẢO sánh duyên cùng cháu TRẦN THANH PHAN


Hôn lễ được cử hành vào ngày 17-03-2012
tại Irving, Texas, USA.Chúng tôi chúc mừng hai họ Nguyễn - Trần có được rể thảo, dâu hiền
thân chúc 2 cháu Hồng Thảo - Thanh Phan trọn đời hạnh phúc bên nhau.
Thay mặt GĐNT Canada
NT1 VTThien

***************************************