Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Báo tin về Tr/Tướng Trần Văn Trung

In PDF.

 

     Chúng tôi Lê Trung Hiền và Hà Tiến Nhất vừa được ông Đỗ Việt từ Paris báo tin cho hay Trung Tướng Trần Văn Trung, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị QLVNCH hiện lâm vào tình trạng hôn mê đã nhiều ngày, đang nằm nhà thương tại Paris, Pháp, tình trạng rất nguy kịch, tính mạng không biết ra sao.
 
     Là những cựu quân nhân phục vụ tại Tổng Cục CTCT trước đây, chúng tôi xin được thông báo đến quí chiến hữu trong ngành để biết tin và cách riêng xin quí chiến hữu công giáo thêm lời cầu nguyện cho vị cựu Chỉ Huy Trưởng ngành CTCT của chúng ta.
 
     Trung Tướng Trần Văn Trung, theo nhận định của chúng tôi, những quân nhân đã phục vụ nhiều năm tại Tổng Cục, không phải là thánh, nhưng là một vị chỉ huy trưởng, một tướng lãnh QLVNCH đức độ và liêm chính, rất đáng kính trọng và quí mến.
 
Người chuyển: Hà Tiến Nhất
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~


Kính gửi nhà văn Hà Tiến Nhất và ông Lê Trung Hiền,
Đồng kính gửi đến quý vị trên các diễn đàn,


Tôi tự thấy, mình có lỗi, vì cách đây khoảng 20 ngày, tôi có điện thoại để hầu thăm sức khỏe của Trung tướng Trần Văn Trung. Trong lần ấy, Tr/t Trần Văn Trung bị cảm, và ho rất nhiều, nên tôi không dám nói chuyện lâu, và chưa gọi lại, thì sáng nay được tin về Trung tướng Trần Văn Trung, tôi đã gọi lên nhà của Tướng Trung, nhưng không có ai bắt máy. Vì vậy, tôi đã gọi cho người bạn, và cũng được biết, hiện tình sức khỏe của Tướng Trần Văn Trung đang hôn mê rất nghiêm trọng tại bệnh viện.
 
Kính thưa quý vị,
Hàng năm, đến dịp Tết, tôi đều nhận được những tấm Thiệp Xuân của Trung tướng Trần Văn Trung; nhưng bây giờ, với sức khỏe của tướng Trung như vậy, không biết rồi sẽ ra sao ?


Tôi vẫn nhớ một câu của Trung tướng Trần Văn Trung thường viết cho tôi trên những tấm thiệp Xuân; mà bây giờ, tôi xin được ghi lại và kính gửi đến quý vị với những lời đã do của chính Tướng Trung đã viết, để cùng nhau chia xẻ. Nguyên văn như sau:
 
"Xin nhớ nhau qua lời Kinh Nguyện".
Trân trọng,

Hàn Giang Trần Lệ Tuyền