Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng anh chị NT2 Huỳnh Trọng Thiệt

In PDF.

 

CHÚC MỪNG


Chúng tôi vừa nhận được tin vui:
Anh Chị NT2
Huỳnh Trọng Thiệt


báo tin sẽ làm
Lễ Thành Hôn cho Trưởng nam

Huỳnh Trọng Vũ

Đẹp duyên cùng:
Phạm Thị Hương

                                     

Hôn lễ  sẽ được cử hành

vào ngày Thứ Bảy 10 tháng 03 năm 2012
tại
Riverside California


    Tổng Hội AHCSVSQDHCTCTDalat
Xin chung vui cùng hai họ có được dâu hiền rể thảo
Chuc mừng hai cháu 
HươngMÃI MÃI YÊU NHAU,
 TRỌN ĐỜI HẠNH PHÚC

TM.BCH Tổng Hội
THP đt Xã Hội
NT5 Nguyễn Đình Lê

*****************************************************************