Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng Anh Chị NT1 Nguyễn Hoàng THơ

In PDF.

 

C  h  u  c       M  u  n  g

----------ooooo----------
 
 
      Được tin anh chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ làm lễ vu quy cho thứ nữ 
      Nguyễn Thị Hồng Thảo kết duyên cùng thứ nam Trần Thanh Phan 
      con trai của anh chị Trần Minh Tiếp .
      Hôn lễ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2012 ( nhằm ngày 25 tháng 2
      năm Nhâm Thìn ) tại thành phố Irving , Texas .
      Xin chia vui cùng anh chị NT1 Nguyễn Hoàng Thơ .
      Chúc mừng hai họ có rể hiền dâu thảo
      Chúc mừng cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc
       Thay mặt Hội Ái Hữu cựu SVSQ/ĐHCTCT/Đà Lạt- Liên Hội TX,OK,KS
Hội phó Phan Sĩ Trung