Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông báo của hội Ái Hữu Hoa Thịnh Đốn và các Vùng Phụ Cận

In PDF.Hôm nay, Thứ bẩy, ngày 22 tháng 1 năm 2012. Hội Hoa Thịnh Đốn & các vùng phụ cận đã có buổi Họp đặc biệt nhằm sắp xếp lại Ban Chấp Hành của Hội, vì anh Hội Trưởng Dương Quang Phúc xin từ nhiệm với lý do: Không thể đảm nhận đồng thời 2 chức vụ Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/ĐH/CTCT/Đalat và Hội Trưởng Hội Địa Phương.Nay, xin thông báo đến Tổng Hội và các Hội Địa Phương thành phần BCH/Hội HTĐ&PC từ nay như sau:Hội Trưởng    :      NT2 Nguyễn Hữu Tạo         Phone: 703.****** 28
Tổng Thư Ký :      NT1 Lê Văn Cước               Phone: 703.****** 04
Thủ Quỹ        :      NT2 Nguyễn Thế Hiếu         Phone: 703.*****  13


Mọi thông tin và công tác, xin liên hệ với Tân BCH.
Chân thành cám ơn.

Trân trọng,
TK Buổi Họp: NT2 Ngô Bá Lai.

 


 

 CHÚC MỪNG
 
NT2 NGUYỄN HỮU TẠO
Được anh em tín nhiệm vào chức vụ:
Hội Trưởng Hội Thủ Đô và Phụ Cận.
 
Thành thật chúc mừng NT2 Nguyễn Hữu Tạo
 
Với sự cộng tác của:
 
NT1 Lê văn Cước trong chức vụ Tổng thư ký
NT2 Nguyễn thế Hiếu chức vụ Thủ quỹ.

 
BCH TH 16 hy vọng Hội TD& PC sẽ khởi sắc
và xứng đáng là con chim đầu đàn của Gia Đình Nguyễn Trãi.
 
TM BCH TH 16
THP/Nội Vụ
NT2 Nguyễn Hữu Tư