Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Bài Họa Buồn Vui Tuổi Rồng

In PDF.


( Tặng K4 Nguyễn văn Cư và các Bạn tuổi Rồng)Hạnh phúc cho ai được tuổi Rồng
Trời hờn nên “hữu” hóa thành “không”
Rồng hăm bốn tuổi mơ chuyện lớn
Đến tuổi lục tuần khóc non sông
Bạn nhớ một thời chinh chiến cũ
Tôi thương muôn kiếp chuyện lập công
Ngẫm trong lịch sử bao hưng phế
Đọc chuyện nhân sinh thấy chạnh lòng.

Đọc chuyện nhân sinh thấy chạnh lòng
Sáu Khóa như là sáu dòng sông
Chảy về đất Mẹ thơm hương lúa
Bay tận quê Cha mát ruộng đồng
Lâm Viên ngày ấy nung chí lớn
Hồ thỉ, tang bồng có nhớ không ?
Đêm nay đất khách sầu quan tái
Gợi chút Xuân xưa để trãi lòng.K2 Lê Tấn Dương. 2012