Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Khai bút xuân Nhâm Thìn của NT4 Nguyễn Văn Cư

In PDF.

 RỒNG GIÀ RÂU BẠC

Thân tặng các bạn cùng tuổi Nhâm Thìn.


Cả đám anh em vốn tuổi Rồng,
Rồng già râu bạc "có" như "không".
Sức trai đã chẳng nên nghiệp lớn,
Tuổi cả phải đành nợ núi sông.
Không hẹn ngày mai nhiều hiển hách,
Nhắc hoài chuyện cũ chút chiến công.
Việc đời đã quyết: thôi, bỏ hết!,
Tiếng sáo xa nghe vẫn chạnh lòng!...

 
Xuân Nhâm Thìn - 2012
NT4 Nguyễn Văn Cư.