Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Lời Chúc Giáng Sinh 2011 của BCH Tổng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ/CTCT/Dalat

In PDF.

 

Nhân mùa Giáng Sinh và Tết Dương Lịch sắp đến, kính chúc :
Nhị vị cựu Chỉ Huy Trưởng Đại Học CTCT Đà Lạt,  quý vị cựu Giáo sư, Sĩ Quan phụ khảo,
Sĩ Quan, Hạ Sĩ Quan, nhân viên dân chính cùng toàn thể anh em đồng môn các khóa và gia quyến:

           Một Lễ Giáng Sinh bình an hạnh phúc, và một năm mới 2012 an khang thịnh vượng.

TM.BCH Tổng Hội
Tổng hội trưởng
NT2 Dương Quang Phúc