Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Quê Hương trên đầu

In PDF. 

Quê Hương em đội trên đầu,
trên vành nón lá dưới bầu trời xanh!
Mắt em như ngọc long lanh
chiêu hồn Sông Núi, Sử Xanh Nước Nhà,
Bạch Đằng, Vạn Kiếp, Đống Đa,
Ngô Quyền, Lê Lợi, hai Bà Trưng Vương,
Diên Hồng, Cụ Nguyễn Tri Phương,
Vua Trần Hưng Đạo... chống phường ngoại bang!
Em đi giữa phố thênh thang,
môi cười duyên thắm, hoa vàng trên tay...
Vai em nặng GÁNH TÌNH này:
HOÀNG-TRƯỜNG SA phải ra tay giữ gìn!!!
Hình hài Tố Nữ đã in
vào trong tâm khảm, niềm tin tự hào,
lòng yêu Đất Nước dạt dào
nơi bao thế hệ Đồng Bào xưa nay!
Gió không đành thổi nón bay!
Nhưng người thì lại giựt ngay nón liền!
Đồng Bào Nước Việt ba Miền
thương em tố nữ diệu hiền như trăng...
Mẹ Cha khéo chọn ''Minh Hằng''
đặt tên con gái như trăng sáng ngời!
Ngắm em, ngắm mãi, Hằng ơi!
Đêm về, tôi ''dệt'' thơ nơi lòng mình...