Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Đốt Đoá Tình Đầu

In PDF.Đốt thiêu
một đóa tình đầu
Thả vào dĩ vãng
vẽ màu thời gian

Tro tàn theo gió lên ngàn
Cây tình lỡ
lại đa đoan
nụ tìnhNT2 Nguyễn Thành Ứng
(viết tặng TYH)