Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

BIÊN BẢN Buổi Họp Ban Chấp Hành (lần thứ nhất) Ngày 17 Tháng 9 năm 2011

In PDF.

 

TỔNG HỘI ÁI HỮU CỰU SVSQ ĐẠI HỌC CTCT ĐÀ LẠT
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 16BIÊN BẢN
Buổi Họp Ban Chấp Hành (lần thứ nhất) Ngày 17 Tháng 9 năm 2011

 
Thời Gian : Lúc 6.30 chiều ngày Thứ Bảy 17 tháng 9 năm 2011
Địa Điểm  : Tư gia NT2 Trần Thanh Kiều Diệp


Thành phần tham dự :


*NT2 Dương Quang Phúc  :       THT ( ở xa không có mặt nhưng có góp ý kiến qua phone, biên bản buổi họp đã được THT Dương Quang Phúc xem lại và chấp thuận )


*NT1 Nguyễn Văn Mục        :            Cố Vấn BCH/TH.
*NT2 Nguyễn Hữu Tư         :             THP/Nội Vụ
*NT5 Nguyễn Đình Lê          :            THP/Xã Hội
*NT2 Trần Thanh Kiều Diệp :           TTK/BCH
*NT3 Trần Xuân Choai         :            TB/Tu Chính Nội Quy
 
Nội Dung Thảo Luận:


-Quỹ Khuyến Học        :   Danh xưng, Phương cách, Thời gian thực hiện, Phân phối….
-Quỹ CÂY MÙA XUÂN: Thời gian, Phương cách thực hiện, Phân phối ….
-Tu Chính Nội Quy      :   Cách thức tiến hành.


Sau hơn 2 giờ đồng hồ thảo luận, BCH/TH  đã đồng thuận các điểm sau đây :
 
A-Quỹ Khuyến Học:
 
* Danh Xưng: Quỹ Khuyến Học dành cho các em học giỏi có gia cảnh khó khăn.


* Đối Tượng : Học sinh cấp 1, cấp 2, cấp 3 và sinh viên đại học có học lực giỏi và gia cảnh khó khăn là con gia đình 6 khóa Nguyễn Trãi hiện sinh sống tại Việt Nam.


*Phương cách, thời gian, phân phối :


Đối tượng thụ hưởng phải làm đơn gởi về BCH/TH trước ngày 15/12/2011 (cho đợt 1 Dịp Tết) và trước 30/6/2012 (cho đợt 2 dịp khai trường). Mẫu đơn sẽ được hướng dẫn.


BCH/TH tiến hành vận động gây quỹ Khuyến Học cùng lúc với CMX, sẽ thành lập Ban Duyệt Xét gồm BCH/TH và Đại Diện 6 khóa và tùy theo số tiền gây quỹ được, sẽ phân phối trực tiếp đến từng em. Đối với các em có gia cảnh đặc biệt, BCH/TH sẽ có kế hoạch vận động bảo trợ riêng từ các cá nhân Mạnh Thường Quân, các Khóa hoặc từ các Hội Địa Phương.
 
B- Quỹ CÂY MÙA XUÂN:
 
*Danh xưng: Không thay đổi, vẫn giữ tên cũ là Chương Trình CÂY MÙA XUÂN TỔNG HỘI.


*Đối tượng thụ hưởng : Thương binh, Quả phụ, Gia đình Tử Sỹ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 6 khóa Nguyễn Trãi hiện đang sinh sống tại Việt Nam và các đối tượng gia đình đặc biệt khó khăn không thuộc các thành phần trên.


*Thời gian vận động bắt đầu vào ngày 15/10/2011, kết thúc ngày 31/12/2011 .


*Ban duyệt xét & phân phối sẽ gồm BCH/TH và Đại Diện 6 khóa, căn cứ vào danh sách do các vị Đại Diện Khóa tại Việt Nam gởi về. Tùy theo kết quả thu được, sẽ phân phối đến tay các đối tượng vào ngày 15/1/2012 (nhằm ngày 15 tháng Chạp năm Tân Mão, tức trước Tết Nhâm Thìn 15 ngày)
 
C- Kế Hoạch Tu Chính Nội Quy :
 
1/ Ban Tu Chính Nội Quy (TCNQ) sẽ gồm Trưởng Ban là NT3 Trần Xuân Choai, các ủy viên là thành viên BCH/TH16 và làm việc theo tinh thần tập thể.


2/ Ban TCNQ hoan nghênh mọi ý kiến đóng góp của tất cả Hội Viên.
Tất cả những Chương, Mục, hoặc Điều, cần giữ nguyên hay phải tu chính đều căn cứ vào ý kiến đóng góp và quyết định của tập thể.


3/ Ban TCNQ chỉ làm công việc sàng lọc, đúc kết mọi ý kiến để trình bày thành hệ thống, tạo sự dễ dàng cho mọi Hội Viên tham gia thảo luận. Mọi diễn tiến của việc TCNQ sẽ được thông báo rộng rãi.


4/ Các bước tiến hành TCNQ như sau :


Bước 1 : Thảo luận trong nhóm TCNQ ( Trưởng Ban và các ủy viên là thành viên BCH/TH )


Bước 2 : Đưa ra thảo luận trong MG/Ban Tham Mưu gồm thành viên BCH và quý vị Cố Vấn.


Bước 3 :Thảo Luận Trong MG/Địa Phương để lấy ý kiến của 6 vị Đại Diện Khóa và 22 vị Hội Trưởng Địa Phương. Sẽ nhờ quý vị ĐDK và Hội Trưởng địa phương thu thập rộng rãi ý kiến anh em trong khóa, hoặc tại địa phương mình.


Bước 4 : Tổng kết, in thành tập sơ thảo tu chính gởi đến các Hội Địa Phương, các Đại Diện Khóa và tất cả các thành viên có thông báo về tham dự Đại Hội 17 trước ngày Đại Hội một tháng (để có thời gian nghiên cứu trước).


Bước 5 : Thảo luận thông qua từng điểm tu chính trong Đại Hội 17 .


Bước 6 : In thành cuốn Nội Quy Tổng Hội (tu chính bởi Đại Hội 17) và gởi đến toàn thể Hội Viên .
 
BCH/TH/NK16 sẽ thực hiện buổi họp mỗi tháng để các thành viên BCH có cơ hội gặp mặt và thảo luận những vấn đề cần thiết của Tổng Hội.


Buổi họp kết thúc lúc 10 giờ 30 tối ngày 17 tháng 9 năm 2011 .
 
Làm tại San Jose ngày 17 Tháng 9 Năm 2011 .
Thư ký buổi họp :
NT2 Trần Thanh Kiều Diệp.