Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Thông báo Biểu Tình ngày 14/9/2011

In PDF.Xin kính gửi quý vị Thông báo Biểu Tình ngày 14/9 sắp tới và góp tay phổ biến.

 


Thông báo này có danh sách các hội đoàn trong ban tổ chức và các mạnh thường quân.


Đây là danh sách cập nhật cho tới ngày hôm nay.


Nếu chúng tôi nhận được thêm những đoàn thể tham gia hay những sự đóng góp tài chánh thì chúng tôi sẽ cập nhật thông báo sau.Kính thư,

Trần V Minh (thư ký Ban Điều Hợp)
(714) 398-9641

**************************************************************

Rat cam on Anh NT2 Dao Van Luan,
Cuoc bieu tinh se dien ra trong khuon vien Tuong Dai Chien Si VM, TP Westminster
Tu 6 gio chieu den 9 gio dem thu tu ngay 14 thang 9 nam 2011
Cuoc bieu tinh nay do tren 60 hoi doan ton giao, chinh tri va van hoa xa hoi cung to chuc va co su ho tro cua dai TV SBTN va trung tam ASIA cho phan van nghe cung nhu truc tiep truyen di khap the gioi . BTC hy vong co khoang gan 10.000 nguoi se tham du.
Qua loi moi goi cua Anh, toi hy vong anh chi em NT Nam California se tham du dong du, gop tieng chung voi Toan The Nguoi Viet truoc dai hoa mat nuoc .
Xin gui loi cam on tat ca Anh Chi Em
Than men 

NT1 Nguyen Duc Luan