Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng Trưởng Nam NT3 Vũ Trọng Khảo

In PDF.

 

CHÚC MỪNG


Anh Chị NT3 VŨ TRỌNG KHẢO

báo tin sẽ làm Lễ Thành Hôn cho Trưởng Nam là :

Bác Sĩ KELVIN KHOA VU
                                                                 
 Đẹp duyên cùng:
 
Cô TARA LIANA ARNESS
                                                                   
 Thánh lề hôn phối  sẽ được cử hành vào  ngày Thứ Bảy 02 tháng 07 năm 2011

tại Thành Phố Carmichael,California.
   
   
Xin chung vui cùng hai họ VŨ -ARNESS

Xin Thiên Chúa là Cha Toàn Năng chúc phúc cho đôi Tân Hôn KELVIN KHOA&TARA LIANA Trọn Đời  Hạnh Phúc.
 
Gia Đình NT4 Phạm Thiện Căn

************************************************