Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chúc Mừng Ái Nữ của NT2 Lai Thế Mỹ

In PDF.

 

************************************************

  CHÚC MỪNG
                                 Anh Chị NT2 LẠI TƯ MỸ sắp có RỂ hiền.
             ( Hôn Lễ sẽ cử hành vào Thứ Bẩy, ngày 18 tháng 6 năm 2011 tại MA.)
                                                                                                      TM/K2 HTĐ&PC,
                                                                                                      NT2 Ngô Bá Lai.

**************************************************************************************************

  THÀNH THẬT CHÚC MỪNG 

    ANH CHỊ LẠI TƯ MỸ VÀ
     HAI CHÁU
      ÁNH PHI-QUỐC HƯNG
 
 
Chúc mừng Tư Mỹ bạn tôi
Chức Tổng Hội Phó vừa rồi mới toanh
Nay thêm đón nhận tin lành
Vu quy ái nữ cử hành MA
Thế là Hỹ-Lộc cả nhà
Mừng rằng cái chức "lão gia" vẫn còn
Cùng nhau bàn chuyện nước non
Góp thêm một chú nhóc con với đời.
 
 
View Image
 
 
Ngày vui hai cháu chúc lời:
Hạnh phúc gắn bó suốt đời bên nhau
Tình yêu thắm mãi ban đầu
Càng già hương lửa càng sâu ân tình.
 
 
     Nguyễn hữu Tư. San José,CA
**********************************************


  Chân thành cám ơn bạn Nguyễn hữu Tư, Tào Thực, đi bảy bước mới làm được một bài thơ, thua xa bạn tôi, xuất khẩu thành thơ .
  Cám ơn tất cả các bạn đã gởi lời chúc mừng, cám ơn anh chị Trần đại Hữu đảm nhận vai trò đại diện nhà gái trong dịp vui của gia đình chúng tôi, cám ơn tất cả các bạn ở các Tiểu bang xa xôi, hoặc tận Canada cùng tham dự đám cưới, đặc biệt cám ơn Tân và Cựu Tổng hội trưởng cùng hiện diện với gia đình chúng tôi trong dịp vui này .
  Đa ta... Đa tạ ....
                            Gia đình NT2 Lại tư Mỹ