Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Em hỏi anh sao bây giờ trở lại?

In PDF.

Em hỏi anh sao bây giờ trở lại?
Anh trả lời: Đất nước...   đã thanh bình !!!
 
Em hỏi anh khi xưa màu áo lính
Sáng Ba Lòng, chiều Quảng Trị / Khe Sanh
Có bao giờ anh ngại khó chiến tranh
Khi đồng đội, đại bàng anh gãy cánh
 
Anh còn nhớ những ngày dài Tân Cảnh
Ngăn giặc thù, anh nuốt pháo thay cơm
Dưới hỏa châu, nhìn bè lũ căm hờn
Người dân Việt bán thân làm quỷ đỏ
 
Vì TRÁCH NHIỆM đời anh là sương gió
TỔ QUỐC này anh đổ máu phơi gan
Để người dân được hưởng phút an nhàn
Mầu áo lính anh tự hào DANH DỰ
 
Em hỏi anh sao bây giờ trở lại?
Anh bảo rằng: Chốn cũ... đã thay người!!!
 
Em hỏi anh khi xưa mầu áo cũ
Nơi ngục tù anh nuốt lá thay cơm
Chốn rừng thiêng ngậm một khối căm hờn
Người chiến sĩ sống trong lòng quỷ dữ
 
Rồi năm tháng anh theo đoàn lữ thứ
Nửa cuộc đời trôi nổi kiếp lưu vong
Hận thù này anh có nhớ hay không
Em khờ dại vẫn mong ngày phục quốc
 
Em hỏi anh sao bây giờ trở lại?
Anh bảo rằng: Nơi ấy... đổi thay nhiều!!!
 
Anh có thấy bạo quyền dâng hiến biển
Bán lương tâm, bán đất để làm giàu
Xã hội giờ đầy dẫy những thương đau
Vì quỷ đỏ trở thành tư bản đỏ
 
Anh có thấy biết bao người em nhỏ
Bỏ mẹ già qua xứ lạ nuôi thân
Bọn người kia mở miệng nói thương dân
Mà thực chất là ôm tiền hút máu
 
Anh có thấy quê nhà anh, xóm đạo
Kẻ bạo quyền cướp đất đuổi Cha đi
Chốn công đường bịt miệng nói năng chi
Tòa án xử: Thương dân là phản quốc !!!
 
Em hỏi anh sao bây giờ trở lại?
Anh trả lời...
Anh trả lời:
Vì tranh đấu anh về.

Hư Trúc