Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Chia Buồn cùng gia đình NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH

In PDF.


 

Nhận được tin buồn :

 


Niên trưởng  NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH

 


Vừa từ trần ở Việt Nam, hưởng thọ 66 tuổi.

 


Tòan thể anh em khóa Nguyễn Trãi 3 và gia đình xin thành kính chia buồn cùng gia đình cố niên trưởng  Nguyễn Hòang Minh.

Cầu nguyện hương hồn niên trưởng  Minh sớm về miền Vĩnh Phúc

Thay mặt khóa Nguyễn Trãi 3

NT3 Trương Văn Vấn

*****************************************

PHÂN ƯU

Tổng Hội Ái Hữu CSVSQ/ Trường ĐH.CTCT Đà Lạt
                               
vừa nhận được tin buồn :

 Anh NT2 NGUYỄN HOÀNG MINH

Cựu SVSQ Khóa Nguyễn Trải 2

Vừa tạ thế tại Việt Nam

 
Hưởng Thọ 66 tuổi

Toàn thể Cựu SVSQ các Khóa Nguyễn Trải thành thật chia buồn

cùng Chị Nguyễn Hoàng Minh,các Cháu và Tang Quyến.

CẦU XIN HƯƠNG LINH ANH NGUYỄN HOÀNG MINH SỚM ĐƯỢC VỀ CÕI NIẾT BÀN

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

TM/THT/NK 15
THP/NV
NT2 Đào Văn Luận