Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

CHÚC MỪNG Aí Nữ của NT4 TRẦN ĐẠI ĐÃI

In PDF.

 

CHÚC MỪNG

Nhận được thiệp mời tham dự buổi lễ tốt nghiệp của

cháu ÁI CHÂU MICHELLE TRẦN
Aí nữ của NT4 TRẦN ĐẠI ĐÃI

Tốt nghiệp cấp bằng Juris Doctor in Law Cum Laude
tai  Đại Học SMU Dallas

ACE Cựu SVSQ/ĐHCTCT/ĐL TB TX-OK-KS
 chúc mừng cháu và anh chị Đãi

Cầu chúc cháu thành đạt trong việc làm tương lai  và đóng góp sức lực vào sự phát triển của Cộng Đồng Ngươi Việt Hải Ngoại

TM Hội SVSQ/CTCT/ĐL TB TX-OK-KS
NT2 Phạm phú Hoan