Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

HÒA GIẢI HAY HÓA GIẢI?

In PDF.

 

 

"Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu,
Một trăm năm nô lệ giặc Tây"
70 năm Cộng Sản đoạ đày
Dân tộc Việt trong vòng nô lệ!
 
Muốn Độc Lập dân ta không thể
Muốn Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền
Tất cả mọi người dân Việt phải đứng lên
Quyết dành lại Quyền Làm Người, Quyền Sống! 
 
Bão lửa từ Ai Cập,Tunia, Liby ... lan rộng
Đốt ra tro những chế độ bạo tàn
Bây giờ đến lượt Việt Nam
Hãy đứng dậy tự cứu mình trước mắt!
 
Hỡi các bạn trẻ!
Tâm hồn trong sáng nhất
Mang trong tim bầu nhiệt huyết tràn đầy
Đã đến rồi,giờ lịch sử là đây
Hãy là kẻ tiên phong xuống đường tranh đấu!
 
Hỡi các bạn thanh niên
Đang phục vụ trong hàng ngũ Bộ đội,Công An,
Xuất thân từ mọi tầng lớp nhân dân
Vì miếng cơm manh áo
Vì nghĩa vụ
Phải dấn thân
Hy sinh để bảo vệ Quê Hương Tổ Quốc
Chứ đâu phải để a dua theo quân bán nước
Bảo vệ chế độ phi nhân!
Hãy quay đầu súng!
Bắn vào kẻ phản quốc!
Diệt lũ xâm lăng!
Chứ đừng dùng súng đạn bắn vào đồng bào
Những người bị bóc lột đến khốn cùng như anh như bạn!
 
Xin gởi đến những nhà trí thức
Những sĩ phu của thời đại hôm nay
Còn chần chờ gì? hãy đứng dậy tiếp tay
Cùng tuổi trẻ làm nên lịch sử!!!
 
Đây cơ hội ngàn năm không bỏ lở
Chính là lúc toàn dân tộc đứng lên
Tay trong tay
Xóa bỏ mọi tị hiềm
Kẻ thù chính của chúng ta là những tên đầu sỏ
Đang nắm trọn sinh mệnh Đất Nước,Nhân Dân trong Chính trị Bộ
Hãy xóa đi những rác rưởi
những quái thai
Với chúng không thể hoà giải
Mà phải tận diệt đến tận cùng lũ ma vương đội đang lốt người.
Để tự cứu lấy mình
Sự tồn sinh Tổ Quốc!
 
Ngọn lửa từ Phi châu đang thôi thúc
Hãy đứng lên hỡi dân tộc Việt Nam!
 
 NT2 Nguyễn Hữu Tụ