Bạn Đang ở đây:

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Tưởng nhớ một Đồng Môn đã khuất

In PDF.
"Mượn chút tình chia sớt sầu riêng
Để khi chát đắng hồn lưu lạc
Lại thấy trong nhau cả nỗi niềm"
NT1 Lê Thiệu

 

Nghe Giọng Ngâm của NT1 Lê Thiệu

 
Thơ của NT2 Nguyễn Văn Chúc
 

Bữa kia, nhớ quá lên thăm bạn
Dăm bảy thằng bày cuộc tiệc vui
Mới hay cả đất trời quê cũ
Thấp thoáng quẩn quanh tiếng rượu mời

Bạn hỏi từ khi xa cố quận
Bao lần than thở, mấy lần vui ?
Hởi ơi vong quốc thân phiêu dạt
Lấy chút men say kiếm nụ cười

Lâu nay viễn xứ đời cơm áo
Quay cuồng không phải một mình ta
Bạn hỏi còn trông vời cố lý
Ôm đàn ta hát khúc ly ca

Nay ta uống rượu vui bè bạn
Nằm say lại thấy đất trời nghiêng
Lại thấy quê hương thời lửa đạn
Quân reo chiến địa sung vang rền

Lại nhớ những mùa đông viễn xứ
Thân tù héo hắt nỗi nhục vinh
Ôi những đời trai ôm chí cả
Cũng tàn theo vận nước điêu linh

Đã thế thì thôi ly nữa nhé
Ngàn chung chắc hẳn xóa niềm đau
Mắt cay chắc hẳn vì hơi rượu
Đâu phải vì ta thấm nỗi sầu

Xa quê bạc tóc đi tìm bạn
Mượn chút tình chia sớt sầu riêng
Để khi chát đắng hồn lưu lạc
Lại thấy trong nhau cả nỗi niềm

NGUYỄN VĂN CHÚC