Bạn Đang ở đây: Trang Chủ Văn Phòng Liên Lạc Danh Sách Hội Trưởng Địa Phương

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

Hội Ái Hữu Nguyễn Trãi Địa Phương
# Tên Chức vụ Email
1 NT2 Hoàng Thế Kiệt Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Australia (10 ) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
2 NT5 Nguyễn Đình Lê Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Bắc California ( 50) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
3 NT4 Tôn Tiến Khang Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Toronto Canada (10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
4 NT2 Phạm Đức Thịnh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Colorado (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
5 NT3 Đặng Hiếu Sinh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Dallas (TX) (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
6 NT4 Lê Sơn Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Đông Bắc (20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
7 NT1 Phạm Hữu Hùng Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Florida (10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
8 NT2 Hồ Văn Đông Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Georgia (35) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
9 NT3 Nguyễn văn Điều Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Houston (TX) (31)
10 NT 2 Phí Quang Thịnh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Lousiana (7 - 10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
11 NT4 Nguyễn Quốc Ngữ Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Minesota (9) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
12 NT2 Đinh Hồng Lân Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Nam Cali (150) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
13 NT1 Trần Văn Vững Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Nebraska (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
14 NT1 Trần Kim Khôi Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi N. Carolina (7) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
15 NT1 Bùi Phước Ty Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Đại Học CTCT Vùng Vịnh Kim Sơn Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
16 NT6 Phạm N. Thế Hải Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Oklahoma (8) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
17 NT1 Nguyễn Lương Tâm Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Oregon (20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
18 NT5 Trần Tri Phương Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi San Diego (20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
19 NT1 Dương Văn Thanh Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi S. Carolina (4) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
20 NT4 Nguyễn Văn Xuân Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Washington State(20) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
21 NT4 Liêu văn Lắm Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Virginia/ Maryland Philadelphia & vùng phụ cận (19) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
22 NT4 Phạm Hữu Huê Hội Trưởng Hội Nguyễn Trãi Sacramento (10) Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.