Bạn Đang ở đây: Trang Chủ Văn Phòng Liên Lạc BCH Tổng Hội Nhiệm Kỳ XIX

Tổng Hội Chiến Tranh Chính Trị

BCH Tổng Hội Nhiệm Kỳ XIX
# Tên Chức vụ Email
1 NT6 Nguyễn Ngọc Thân Tổng Hội Phó Ngoại Vụ
2 NT4 Nguyễn Tiến Đạt Tổng Thư Ký Tổng Hội Ái Hữu cựu SVSQ/ CTCT/ ĐàLạt Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
3 NT5 Trần Anh Long Tổng Hội Trưởng Tổng Hội Ái Hữu Cưu SVSQ/DH/CTCT/DL NK 19 Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
4 NT2 Trần Gia Hiếu Trưởng Ban Xã Hội Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
5 NT3 Trần ngọc Danh Tổng Hội Phó Nội Vụ Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.
6 NT5 Nguyễn Minh Luật Thủ Quỹ Tổng Hội Nhiệm Kỳ XIX Địa chỉ thư điện tử này hiện đang được bảo vệ khỏi spam bots,bạn cần phải kích hoạt JavaScript để xem.